ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."             กำหนดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๗ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ร.ร.สังกัด สพป. วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๑ และ ร.ร.สังกัด สพม. วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ อาคาร เดอะ แกรนด์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๗ , ๒๐๘ มธ.ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี; การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ร.ร.สังกัด สพป. วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๑ และ ร.ร.สังกัด สพม. วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๓ และ ๓๑๕ มธ.ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ส่วนกลาง]
19 ธันวาคม 2560
 

          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน (จำนวน 1 อัตรา)  อัตราค่าจ้างเดือนละ 45,000 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (จำนวน 3 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 
ไฟล์แนบ
 
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,529 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-2885730-2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ academic04010@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,241
ทั้งหมด 1,340,774