ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ส่วนกลาง]
19 ธันวาคม 2560
 

          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน (จำนวน 1 อัตรา)  อัตราค่าจ้างเดือนละ 45,000 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (จำนวน 3 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 
ไฟล์แนบ
 
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,402 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 341
ทั้งหมด 3,268,485